מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות – אפליקציית PLAYER 

עודכן לאחרונה:  מרץ, 2020

1.הקדמה

אנו מודים לך שבחרת להשתמש בשירותיה של חברת פלייר משחקים בע"מ ("פלייר"), המספקת פלטפורמת משחקי skills (לדוג' ביליארד, סנוקר וכו').

אנו מאמינים כי למשתמשים שלנו הזכות להכיר את המדיניות שלנו בנוגע לאיסוף ושימוש במידע המתקבל על ידינו בזמן השימוש באפליקציה. המשתמשים באפליקציה מפקידים בידינו מידע אישי  ורגיש אודותם, ואנו בפלייר מוקירים על כך ומבינים את גודל האחריות הכרוכה בשמירת מידע מסוג זה. על כן, אנו עושים את מירב המאמצים על מנת להגן על המידע שהמשתמשים מעבירים לנו, תוך שאנו מיישמים את האמצעים והתקנים המחמירים בעולם לעניין זה. למונחים המופיעים במדיניות פרטיות זו (להלן – "מדיניות הפרטיות") תהיה המשמעות הנודעת להם בתנאי השימוש, הזמינים בלינק [https://player.co.il/simush/] (להלן – "תנאי השימוש") אלא אם נאמר במפורש אחרת במדיניות פרטיות זו. 

מדיניות פרטיות זו מתייחסת למידע אישי שאנו אוספים ממשתמשי אפליקציית "PLAYER" (להלן: "האפליקציה") וכן מגולשים באתר האינטרנט שלנו שכתובתו https://player.co.il   ("אתר האינטרנט")

התנאים מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

שים לב

 • מדיניות פרטיות זו הינה חלק בלתי נפרד מהאפליקציה ומהמידע הנאסף במסגרתה ומתנאי השימוש שלנו, המצויים בכתובת [https://player.co.il/simush/]
 • בעצם הכניסה, ההתחברות, הגישה והשימוש באפליקציה, אתה מביע את הסכמתך לתנאים המופיעים במדיניות הפרטיות שלנו, לרבות הסכמתך לאיסוף המידע האישי שלך (כהגדרתו להלן), לעיבודו ולשמירתו במאגרי המידע שלנו (בארץ ו/או בחו"ל). המידע האישי שלך ישמש לצורך שמושך באפליקציה, כמפורט במסמך זה. אם אינך מסכים לתנאי מדיניות הפרטיות, אינך מורשה להשתמש באפליקציה. מדיניות הפרטיות שלנו עשויה להתעדכן בעתיד, ולכן הנך מתבקש להתעדכן מפעם לפעם במדיניות המעודכנת.
 • אינך מחויב למסור לנו מידע אישי על פי חוק. הנך מסכים ומצהיר בזאת שהמידע האישי שהנך מספק לנו נמסר מרצונך החופשי, על מנת שנוכל לספק עבורך את האפליקציה ובהתאם למטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו.

מי אנחנו: פלייר משחקים בע"מ, ח.פ. 516178019

שאלות ודיווח על פגיעה בפרטיותך: אם יש לך שאלות כלשהן, או הערות אחרות בנוגע למדיניות פרטיות זו, או אם אתה סבור שפרטיותך נפגעה במהלך השימוש בשירותינו, אנא פנה אלינו באמצעות כתובת הדוא"ל: info@player.com או באמצעות משלוח מכתב לכתובתנו ברחוב בר יהודה 55 , קרית מלאכי. נציגי פלייר עומדים לרשותך לצורך כל בקשה, תגובה, שאלה או תלונה.

2.תוכן העניינים
איזה מידע אנו עשויים לאסוף אודותיך?
כיצד אנו משתמשים במידע אודותיך?
לכמה זמן אנו שומרים על המידע האישי שלך?
זכויותיך לעיין, לשנות ולתקן את המידע האישי שלך
שיתוף מידע עם אחרים
ספקי שירות חיצוניים
אתרי אינטרנט של צדדים שלישיים
אמצעי תשלום
אבטחת מידע
קטינים
עוגיות וטכנולוגיות מעקב
דיוור ישיר, דבר פרסומת ושליחת הודעות
העברת מידע אישי אל מחוץ לישראל
פרסומות
שינויים במדיניות הפרטיות

3.איזה מידע אנו עשויים לאסוף אודותיך?
השימוש בשירותינו כולל איסוף של מידע אישי אשר מאפשר לנו לזהות אותך באופן אישי, ובדרך כלל נושא אופי פרטי או רגיש. כאשר אתה משתמש באפליקציה, אנו עשויים לאסוף ולעבד אודותיך אחד או יותר מסוגי המידע האישי הבאים:
* מידע ששיתפת מרצון עמנו (למשל את פרטי הקשר שלך שהשארת באתר האינטרנט, מידע שהזנת לטופס הרישום לאפליקציה);
* מידע שנובע משימושך באפליקציה (למשל, כמה הרווחת במשחק); וכן
* מידע המופק באופן אוטומטי כאשר אתה משתמש באפליקציה (למשל, כתובת ה-IP שלך ומזהים פרסומיים שונים, זרם ההקשות שלך וסוג מערכת ההפעלה שבה אתה משתמש).
* מיקום מכשירך הסלולארי שממנו אתה משתמש באפליקציה (וזאת לצורך וידוא שאינך נמצא באותו מקום בו נמצאים מתחריך במשחק)
שים לב שאנו אוספים מידע אישי שאתה עשוי לספק לנו לפי רצונך ושיקול דעתך, מידע טכני והתנהגותי שאנחנו אוספים באופן אוטומטי כאשר אתה משתמש באפליקציה.

מידע אישי שנאסף ממך באופן ישיר
במהלך השימוש באפליקציה, מידע אישי מזהה שלך ייאסף ויעובד על ידינו (להלן: "מידע אישי"). למשל:
פרטי קשר: כאשר אתה גולש באתר האינטרנט שלנו אנו עשויים לאסוף מידע אישי שתספק לנו תוך פנייה אלינו באמצעות טופס "יצירת קשר" האפליקציה, קרי שם, כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון.
התקשרויות: אנו נאסוף כל מידע אישי אודותיך אשר תמסור לנו כחלק מההתקשרויות בינך ובינינו (לרבות לצרכי סיוע טכני, מתן משוב לחברה, וכיוצא בזאת), ובין היתר מידע אשר עשוי להימסר על ידך כחלק מההתכתבויות עמנו באמצעות הדואר האלקטרוני, בטלפון או בכל אמצעי תקשורת אחר.
פתיחת חשבון: מידע אישי ייאסף מתוך הפרטים שנמסרו על ידך במסגרת טופס פתיחת החשבון לאפליקציה, קרי: שם מלא, מס' טלפון, וכתובת דואר אלקטרוני. ייתכן כי בעתיד יתבקש במסגרת הטופס מידע נוסף.
לחלופין, באפשרותך להתחבר לאפליקציה באמצעות חשבונך ברשתות החברתיות (Facebook) ("חשבון רשת חברתית"). במידה ובחרת להתחבר לאפליקציה באמצעות חשבון הרשת החברתית שלך, אזי רשת חברתית זו עשויה לספק לנו גישה למידע אישי המאוחסן באותה רשת חברתית, קרי מידע המוגדר כ"פומבי", כגון שם מלא, כתובת דואר האלקטרוני, רשימת חברים ברשת החברתית, תאריך לידה, מין ו/או כל מידע אחר המפורט והמוצג לך בהודעה המופיעה במהלך הליך האינטגרציה עם אותו חשבון רשת חברתית. אנא קרא הודעה זו בעיון רב כדי להבין איזה מידע הינו זמין לנו דרך חשבון הרשת החברתית. החברה עשויה לאסוף את פרטי התחברותך ומידע רלוונטי אחר הנדרש לצורך קבלת גישה לחשבון הרשת החברתית שלך וזאת למטרת איסוף המידע אשר צוין לעיל והכלול בחשבון הרשת החברתית שלך, אשר סיפקת לנו גישה אליו. החברה עשויה לאסוף את המידע הנ"ל (או כל חלק ממנו) כדי להשיג את המטרות המפורטות להלן. הנך מסכים בזאת כי המידע האמור לעיל ישמר על ידי החברה למטרות המפורטות במסמך זה, אף לאחר שהקישור בין חשבון הרשת החברתיות לחשבונך פוקע, מכל סיבה. החברה אינה אחראית על מדיניות שמירת, איסוף ושימוש במידע האישי שלך אשר נוקטת הרשת החברתית הרלוונטית. לבירור פרטים אלה עליך לעיין במסמכי מדיניות הפרטיות של הרשת החברתית הרלוונטית. אם אינך מסכים לפרקטיקות אלו, אנא אל תשתמש באופציית התחברות זו.
תשלומים: השימוש בחלק מן השירותים המוצעים על ידינו כרוך בהפקדת כסף ו/או משיכת כספי פרסים, כפי שמפורט בתנאי השימוש. על מנת להפקיד כסף למשחק באמצעות האפליקציה, עליך לספק לנו את חשבון ה PayPal שלך או לחלופין מספר כרטיס אשראי. על מנת למשוך כספי פרסים, עליך לספק לנו מס' ת.ז, ופרטי חשבון בנק. הפקדות יעשו באמצעות ספקי שירותי סליקה (כפי שמוגדרים להלן), המאפשרים למשתמשים לשלוח או לקבל תשלומים באופן מאובטח, באמצעות שימוש בנתוני כרטיס אשראי או חשבון בנק והמשתמש יידרש למסור לספק שירותי הסליקה מידע אישי מסוים (כגון, מספר כרטיס אשראי, תוקף הכרטיס וקוד CVV וכו') (ראה להלן מידע נוסף בעניין זה). מידע רגיש זה לא יישמר על ידי החברה, אך החברה תשמור את הTOKEN- הרלוונטי.
מידע שנאסף באמצעות טכנולוגיה
כאשר אתה משתמש באפליקציה, לרבות באתר האינטרנט שלנו, אנו עשויים לאסוף אודותיך מידע אישי ומידע שאינו אישי (כלומר, מידע אנונימי) באופן אוטומטי.
מזהים: כאשר אתה משתמש באתר האינטרנט או באפליקציה, אתה מספק לנו באופן אוטומטי את כתובת ה-IP שלך (או כתובת ה-Mac, לפי המקרה), בהתאם לרשת או למכשיר בו אתה משתמש. מידע זה נאסף על ידינו על מנת לשפר את חוויית המשתמש שלך, כדי לקבוע את מיקומך הגיאוגרפי ולמטרות אבטחה. כמו כן, אנו עשויים לאסוף מזהים נוספים, לרבות מזהי פרסום המצויים במכשיר ממנו אתה גולש (למשל Google's Advertiser Identification או Apple's Identifier for Advertisers).
נתוני מיקום גיאוגרפי: בעת השימוש שלך באפליקציה, אנו עשויים לאסוף נתונים אודות מיקומך הגיאוגרפי (מדינה, עיר ורחוב), לרבות באמצעות ניתוח של כתובות IP ומידע דומה אחר.
מידע טכני והתנהגותי: כמו מרבית האתרים והשירותים המקוונים, אנו אוספים באופן אוטומטי ופסיבי מידע אנונימי ואינו מזהה מהמכשירים שלך כאשר אתה ניגש, משתמש ומדפדף באפליקציה, לרבות (i) מידע טכני כגון סוג והגרסה של המכשיר שלך ומערכת ההפעלה שלו, סוג הדפדפן, רזולוציית המסך, שפת המקלדת, קישוריות Wi-Fi וכו'; ו- (ii) מידע התנהגותי שיכול לכלול מידע לא אישי, כולל מידע אנונימי, טכני וכן מידע שנאסף אודות התנהגותך, אשר עשוי לכלול, בין היתר, תיעוד של פעילותך בשירותים, זרם הקשות (click-stream) ומידע נוסף בעל אופי דומה (להלן, ביחד: "מידע טכני והתנהגותי").
דואר אלקטרוני: כאשר אנו שולחים לך דואר אלקטרוני, למשל ניוזלטרים, אנו אוספים באמצעות טכנולוגיות מעקב, מידע אודות עצם מסירת דבר הדואר והאם דבר הדואר נקרא על ידך.
סטטיסטיקות ומדידות: אנו עשויים, בעצמנו או באמצעות ספקי שירותים כגון Google Analytics ו- Facebook, להפיק מדידות, סטטיסטיקות וניתוחים מפורטים על התנהגותך באתר האינטרנט ו/או באפליקציה בשירותים שלנו באופן כללי.
לתשומת לבך, אנו עשויים לאסוף את המידע האמור בפרק זה בעצמנו או באמצעות ספקי השירות שלנו, ובין היתר באמצעות שימוש בטכנולוגיות כגון קבצי עוגיות וטכנולוגיות מעקב דומות (ראה הגדרה ופירוט נוסף בסעיף 13 להלן).

למען הסר ספק, כל מידע שאינו אישי (למשל מידע טכני והתנהגותי) ייחשב למידע אישי, כל עוד הוא קשור או מקושר למידע אישי.

4.כיצד אנו משתמשים במידע אודותיך?
ככלל, המידע שאנו אוספים אודותיך והמידע שאתה מוסר לנו, משמש אותנו על מנת שנוכל להעניק לך את שירותינו ולצרכיה העסקיים הלגיטימיים של פלייר. שים לב כי אנו לא נשתמש במידע אודותיך הכלול במאגרי המידע שלנו, אלא למטרות שלשמן הוקם המאגר וכפי שהן מפורטות במדיניות פרטיות זו.

 • אנו משתמשים במידע שאינו אישי

 

 • לצורך מחקר וניתוח סטטיסטי המיועד לשימושנו הפנימי, ובין היתר על מנת שנוכל לקבלת החלטות אסטרטגיות מושכלות, תוך הבנה טובה יותר של קהלי היעד שלנו;
 • לצרכי אבטחת מידע ועל מנת לאבטח של שירותינו;
 • בכדי להבין כיצד משתמשים בשירותינו ולשם התאמה, פיתוח ושיפור השירותים והמוצרים שלנו; ו-
 • כדי להתאים את השירותים לצרכיך ועל מנת לשפר את חוויית המשתמש שלך כשאתה משתמש באפליקציה.

 

 • אנו משתמשים במידע אישי כדי:

 

 • לספק לך את השירותים באפליקציה;
 • להתאים את השירותים באופן אישי לצרכיך;
 • לצרכי אבטחת מידע ועל מנת לאבטח את שירותינו, ובין היתר על מנת שנוכל לאמת את זהותך בעת התחברות לחשבונך;
 • לצורך אימות פרטים, וכן לצורך ביצוע תשלומים שונים עבור השירותים באמצעות ספקי שירותי סליקה;
 • לשלוח לך הודעות שירות לגבי חשבונך (כגון, באמצעות דואר אלקטרוני או הודעות-פוש), למשל אם לחצת על קישור לאיפוס סיסמה;
 • כדי ליצור עמך קשר לצורך מתן תמיכה טכנית בקשר עם האפליקציה;
 • כדי שנוכל לשלוח לך דואר פרסומי, ניוזלטרים ועדכונים על ההתפתחויות בחברה, הצעות חדשות, חדשות בנוגע לשירותים וכיוצא בזאת באמצעות דואר, טלפון, דואר אלקטרוני, SMS, מדיה חברתית, הודעות פוש, הודעות או באופן מקוון (במקרים מסוימים ייתכן ונדרש לקבל את הסכמתך הנפרדת והפרטנית לשליחת דיוור מסוג זה); 
 • על מנת לשתף פעולה עם רשתות פרסום ומתווכי פרסום כדי להציג במכשירים שלך מודעות פרסומיות אודות השירותים וכדי לעזור לנו ולשותפינו לקבל החלטות טובות יותר, המבוססות על תחומי העניין שלך, לגבי המודעות המוצגות לך; 
 • לצורך ניתוח סטטיסטי, (לדוגמא, אנו עשויים להציע לך משחקים נוספים על בסיס ביצועיך במשחקים אחרים);
 • כדי לקבל מידע ביחס למיקום גיאוגרפי כללי (כלומר, מדינה) של המחשב או המכשיר ממנו אתה מחובר לאינטרנט בעת השימוש בשירותים, וזאת על מנת שנוכל לדעת את מיקומך הכללי וכן לצרכי פרסום ואבטחת מידע;
 • לצרכינו האדמיניסטרטיביים; ו-
 • כדי להגן על זכויותינו ועל מנת למלא כל חובה חוקית החלה עלינו.

 

 

5.לכמה זמן אנו שומרים על המידע האישי שלך?
ככלל, אנו שומרים את המידע האישי שלך רק כל עוד הוא רלוונטי ומשמש למטרה שלשמה הוא נאסף במקור. לשם כך, קבענו מועדים למחיקת המידע האישי של המשתמשים בשירותינו. שים לב כי מידע שאינו אישי יישמר על ידינו ללא מגבלה ועל פי שיקול דעתנו הבלעדי.

 • אנו נשמור את המידע האישי שלך רק כל עוד הוא רלוונטי ומשמש למטרה שלשמה הוא נאסף במקור.
 • ככל שלא השתמשת באפליקציה במשך 12 חודשים לפחות, אנו ננסה ליצור איתך קשר (באמצעות דואר אלקטרוני או בכל דרך התקשרות אחרת), על מנת לבדוק האם הנך עדיין מעוניין להשתמש באפליקציה. ככל שלא נשמע ממך, כל המידע האישי המקושר לחשבונך יימחק.  
 • ככל שנרשמת לקבל ניוזלטרים מהחברה ואלו לא נפתחו על ידך במשך 24  חודשים לפחות, אנו נסיר את פרטיך מרשימת התפוצה הרלוונטית.
 • תיעוד של פניות לשירות הלקוחות שלנו נשמר למשך שלוש שנים מהמועד בו הוגש לנו.
 • אנו שומרים עותק אחד של כלל המידע שנאסף אודותיך כגיבוי, וזאת למשך 5 שנים. לתשומת ליבך, הגיבוי מוצפן והרשאות הגישה למידע המצוי בגיבוי זה מוגבלות לעובדי החברה על בסיס הצורך לדעת בלבד. 
 • ייתכן ונצטרך לשמור מידע אישי אודותיך לתקופה ארוכה יותר במקרה של תביעה משפטית או אם אנו נדרשים לכך על פי כל דין.
 • מידע אנונימי או אגרגטיבי אשר הופק מהשימוש שלך בשירותים יכול שיישמר בשרתים שלנו ללא מגבלת זמן.

6.זכויותיך לעיין, לשנות ולתקן את המידע האישי שלך

על פי החוק בישראל, ככלל הנך זכאי לעיין במידע אודותיך השמור במאגרי המידע של פלייר, וכן במקרים מסוימים לבקש לתקנו או למחוק אותו. אם מסיבה כלשהי, אתה מעוניין לעיין במידע אודותיך השמור אצלנו, כמו גם לשנות, לעדכן או למחוק את המידע האישי שהעברת לנו, אנא שלח לנו אימייל לכתובת: info@player.co.il  בצירוף הפרטים הרלוונטיים, ואנו נעשה כל מאמץ על מנת לטפל בבקשתך בהקדם האפשרי, בהתאם לדרישות הדין הרלוונטיות.

 • אם אתה מעוניין לשנות, לעדכן או למחוק את המידע האישי אודותיך שמצוי אצלנו, אנא שלח לנו דואר אלקטרוני לכתובת info@player.co.il , ואנו נעשה מאמצים סבירים על מנת לשנות, לעדכן או למחוק את המידע האישי כאמור, בהתאם לדרישות הדין הרלוונטיות.
 • בנוסף, ככל שאתה סבור כי השימוש שאנו עושים במידע האישי אודותיך פוגע בפרטיותך והנך מעוניין להגבילו, באפשרותך לפנות אלינו באמצעות שליחת מכתב לכתובת המופיעה בתחילת מדיניות זו או באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לכתובתinfo@player.co.il  וככל שנוכל לעמוד בדרישתך מבלי לפגוע במתן השירותים שניתנים לך נפעל לעשות כן (ככל שדרישתך תגרום לכך שלא נוכל לספק לך את השירותים, תוכל להפסיק את התקשרותך עמנו). 
 • זכויות אלה אינן מוחלטות, ובמקרים מסוימים החברה עשויה להיות פטורה מכוח דין ממסירת המידע, תיקונו או מחיקתו.
 • שים לב: בכל פנייה לבקשה לעיין במידע, נבקש כי יצורפו הפרטים הבאים: שם, מספר תעודת זהות, טלפון, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני והמידע בו הנך מעוניין לעיין או אשר אותו הנך מעוניין לתקן או למחוק. ככל שברצונך לאפשר לאדם אחר לעיין במידע עבורך, נבקש לצרף גם ייפוי כוח מפורש לעניין זה. 
 • מידע נוסף אודות דיני הגנת הפרטיות בישראל וזכויותיך ביחס למידע אישי שלך, תוכל למצוא באתר הרשות להגנת הפרטיות בלחיצה כאן

7.שיתוף מידע עם אחרים

ככלל, איננו משתפים את המידע האישי שלך עם צדדים שלישיים, ואנו נוקטים בכל האמצעים המקובלים על מנת לשמור את המידע האישי שלך בסודיות ותחת אמצעי אבטחה מתאימים. עם זאת, על מנת להעניק לך את שירותינו, לשמור על האינטרסים הלגיטימיים שלנו ועל מנת לעמוד בחובות החלות עלינו מכוח דין, אנו עשויים במקרים מסוימים לחלוק את המידע האישי שלך עם צדדים שלישיים.

 • ככלל, פלייר לא תחלוק את המידע האישי שלך עם צדדים שלישיים. עם זאת, היא עשויה לעשות כן על מנת:
  לאסוף, להחזיק ו/או לנהל את המידע האישי שלך באמצעות ספקים וצדדים שלישיים של מוצרים או שירותים מסוימים (כגון שירותי אירוח ענן) המאושרים על ידינו (לרבות, לפי העניין, לשותפים שלהם), וזאת אך ורק לשם אספקת השירותים המבוקשים על ידינו, ולא לכל מטרה אחרת. צדדים שלישיים מסוג זה עשויים להיות ממוקמים במדינות בהן החוקים להגנה על מידע אישי מספקים הגנה פחותה על מידע אישי מזו שבישראל, אולם אנו נשתמש רק בחברות שיכולות לספק אמצעי הגנה נאותים בכדי להבטיח כי המידע האישי שלך מאוחסן ומטופל בצורה מאובטחת;  

 

 • לעמוד בדרישות כל דין, לצרכי הליך משפטי, צווים, לרבות צווי גילוי או בקשת רשות ממשלתית; 
 • לאכוף מדיניות פרטיות זו או את תנאי השימוש שלנו, לרבות במסגרת חקירה של הפרות אפשריות של מדיניות הפרטיות או תנאי השימוש; 
 • לגלות, למנוע או לטפל באופן אחר בתרמית, הונאה או בסוגיות אבטחה ובטחון וכן בבעיות טכניות; 
 • להשיב לתביעות, דרישות או טענות כי מידע ליצירת קשר (לדוגמה, שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני וכדומה) של צד שלישי פורסם או הועבר ללא הסכמתו או באופן שיש בו משום הטרדה; 
 • להגן על הזכויות, הקניין, או על הביטחון האישי של פלייר, של לקוחותיה או של הציבור הרחב; 
 • לאפשר מקרה של שינוי שליטה בפלייר, לרבות בדרך של מיזוג, רכישה, או רכישה של כלל או עיקר נכסיה, כל עוד הרוכש מתחייב לשמור על אותם תנאי פרטיות שבהצהרה זו; ו/או 
 • על פי אישור מפורש ממך לפני הגילוי.

 

למען הסר ספק, פלייר רשאית לאסוף, לגלות ולהעביר מידע אנונימי ולא מזהה (להלן, "מידע לא אישי") לצדדים שלישיים על פי שיקול דעתה הבלעדי.

8. ספקי שירות חיצוניים 

אנו רשאים להשתמש בתוכנה או בשירותי צד שלישי על מנת לאסוף, לאחסן ו/או לעבד את המידע שנאסף כמפורט לעיל. אנו עושים מאמצים סבירים על מנת להתקשר עם צדדים שלישיים המפרסמים מדיניות פרטיות החלה על איסוף, אחסון, עיבוד ושימוש במידע אישי ובמידע לא אישי.

 • פלייר נעזרת בשירותים של ספקי שירות חיצוניים. ייתכן ומידע אישי שלך יועבר לרשות ספקי השירות החיצוניים, אך זאת לצורך אספקת השירותים לפלייר בלבד. כמו כן, ספקי השירות החיצוניים נדרשים לעמוד בהוראות החוק הרלוונטיות החלות ביחס לעיבוד מידע אישי. 
 • ספקי השירות החיצוניים עלולים להיות ממוקמים באזורי שיפוט שונים מאזור השיפוט שלך, וייתכן שהחוק החל באזור השיפוט של ספקי השירות החיצוניים מספק הגנה פחותה על מידע אישי מזו שבאזור השיפוט שלך, אולם אנו נשתמש רק בספקי שירות שיכולים לספק אמצעי הגנה נאותים בכדי להבטיח כי המידע האישי שלך מאוחסן ומטופל בצורה מאובטחת. 
 • ספקי השירות החיצוניים של פלייר כוללים, בין היתר, את השירותים הבאים: 
  שירותי ענן של Amazon (AWS), אשר מדיניות הפרטיות שלה מופיעה בלינק הבא: https://aws.amazon.com/privacy/
  Google Analytics, אשר מדיניות הפרטיות שלה מופיעה בלינק הבא: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=ZZ;

9.אתרי אינטרנט של צדדים שלישיים

השירותים המוצעים על ידינו באמצעות האפליקציה (לרבות אתר האינטרנט שלנו) עשויים לכלול קישורים (לינקים) וכפתורים המפנים לאתרים ולפלטפורמות של צדדים שלישיים. כניסתך, שימושך והסתמכותך על אתרים, שירותים או תכנים של צדדים שלישיים וכן כל אינטראקציה בינך לבין צדדים שלישיים הנה באחריותך הבלעדית.

 • ישורים מסוימים באפליקציה שלנו (לרבות באתר האינטרנט) יאפשרו לך לעזוב את אתר האינטרנט/האפליקציה ולהיכנס לאתרים או שירותים שאינם קשורים לפלייר (לרבות, אך לא רק, כפתור "Share" של Facebook, Twitter ו-LinkedIn). בין היתר, ייתכן שאתרים אלו של צדדים שלישיים ישלחו קבצי עוגיות (ראה הגדרה להלן) לדפדפן שלך, וכך ישיגו מידע אישי אודותיך. 
 • פלייר אינה נושאת באחריות בגין אתרים מקושרים ו/או ביחס למדיניות הפרטיות של השירותים שלהם. כניסתך, שימושך והסתמכותך על אתרים, שירותים ו/או תכנים של צדדים שלישיים וכן כל התקשרות בינך לבין צדדים שלישיים אלה הנה באחריותך והנך הנושא הבלעדי בהוצאות הקשורות בכך. הגישה לאתרים ושירותים אלה ניתנת אך ורק לנוחיותך. הנך מסכים ומאשר כי פלייר לא תהיה אחראית, במישרין או בעקיפין, לכל נזק או הפסד שנגרמו (או שנטען כי נגרמו), בקשר או כתוצאה משימושך בכל שירות, תוכן, מוצר או מידע אחר הזמין באמצעות אתרים או שירותים אלה (לרבות ביחס לשימוש ולגילוי של מידע אישי שלך על ידי צדדים שלישיים אלו). 
 • רוב האתרים והשירותים כאמור מספקים מסמכים משפטיים, לרבות תנאי שימוש ומדיניות פרטיות, המסדירים את השימוש בהם (מדובר במדיניות פרטיות שונה ממדיניות פרטיות זו לגבי השימוש והגילוי של מידע אישי שלך על ידך לאתרים של צדדים שלישיים אלו). תמיד רצוי לקרוא מסמכים כאלה בעיון לפני השימוש באתרים אלה ובשירותיהם, בין היתר, על מנת לדעת איזה סוג של מידע הם אוספים.

10. אמצעי תשלום 

ההפקדות לקופת האפליקציה נסלק באמצעות צדדים שלישיים המאפשרים לשלוח או לקבל תשלומים באופן מאובטח. פלייר אינה משויכת ואינה מקושרת לספקי שירותי הסליקה, והשימוש בשירותי הסליקה הנו באחריותך בלבד. אם ברצונך למשוך כספים לחשבון הבנק שברשותך מחשבונך באפליקציה, עליך ללחוץ על כפתור "משיכה" באפליקציה, ופלייר תבצע העברת כספים לחשבונך.

 • ככל שתבקש להפקיד תשלומים דרך האפליקציה, תוכל לבצע אותם באמצעות שירותי סליקה אינטרנטיים של צדדים שלישיים ("ספקי שירותי סליקה"), המאפשרים לשלוח או לקבל תשלומים באופן מאובטח, באמצעות שימוש בנתוני כרטיס האשראי או חשבון הבנק שלך (כדוגמת .(PayPal למידע נוסף אודות שירותים אלה, אנא קרא את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של ספק שירותי הסליקה הרלוונטי.
 • מובהר בזאת כי פלייר אינה משויכת ואינה מקושרת לספקי שירותי הסליקה, כי הם קבלנים עצמאיים, וכי עובדי או שלוחי פלייר או ספקיה אינם אחראים למעשים או למחדלים של ספקי שירותי הסליקה. השימוש בספקי שירותי הסליקה הנו באחריותך בלבד והנך מאשר שאתה נוטל על עצמך את הסיכונים בביצוע עסקאות כלשהן באמצעות ספקי שירותי הסליקה. הנך מחויב לעמוד בהוראות תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של ספק שירותי הסליקה הרלוונטי, לרבות בעניין מגבלות גיל המשתמש.    
 • שים לב כי מידע שייאסף כחלק מהליך סליקת התשלומים לא יישמר על ידי פלייר, אלא בידי ספק שירותי הסליקה בלבד, ובאופן מאובטח.
 • במידה וברצונך למשוך כספים מחשבונך באפליקציה, עליך ללחוץ על כפתור "משיכה" ופלייר תבצע עבורך פעולה של העברת כספים מחשבונך באפליקציה אל חשבון הבנק, בהתאם לפרטי חשבון הבנק שמסרת לפלייר.

11. אבטחת מידע 

אנו משקיעים מאמצים רבים ביישום ובשמירה על אבטחת המידע האישי אודותיך כמשתמש באפליקציה. אנו מיישמים נהלים ומדיניות אבטחת מידע כמקובל בתעשייה, וזאת על מנת להבטיח את אבטחת המידע אודותיך ועל מנת למנוע כל שימוש לא מורשה במידע זה. 

 • אנו מיישמים נהלים ומדיניות אבטחת מידע כמקובל בתעשייה על מנת להבטיח את אבטחת המידע האישי אודותיך ועל מנת למנוע כל שימוש לא מורשה במידע זה. 
 • פלייר והשירותים שאנחנו מספקים עומדים בתקני אבטחת המידע המתקדמים בעולם, לרבות תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), התשע"ז-2017.
 • המידע האישי שנאסף בקשר עם שימושך בשירותים שלנו מאוחסן בסטנדרט הגבוה ביותר של אבטחת מידע על שרתים מאובטחים של חברת AWS, ונשמר באופן נפרד מיתר המידע שנשמר על משתמשים של שירותים אחרים של פלייר. 
 • התקשורת בין המערכות שלנו מוצפנת בפרוטוקול ההצפנה הנפוץ והמאובטח ביותר SSL/TLS.
 • פלייר תפעל בהתאם לחוקים החלים עליה במקרה של פרצת אבטחה או דליפה של מידע, לרבות המידע האישי שלך, וככל שנדרש על פי דין, תודיע לך על אירוע שכזה.
 • עם זאת, עליך לשים לב כי ישנם סיכונים הגלומים בהעברת מידע דרך האינטרנט או שיטות אחרות של אחסון אלקטרוני, ואין אנו יכולים להבטיח כי גישה או שימוש לא מורשים לא יתרחשו באופן מוחלט. פלייר לא תישא באחריות או בחבות עבור נזק שייגרם לך בגין גישה בלתי מורשית, פריצה או חדירת מערך האבטחה או בגין כשל באחסון או גניבה, מחיקה, השחתה, הרס, נזק או אובדן נתונים או מידע, למעט ככל שהחברה לא נקטה באמצעי אבטחת המידע הסבירים הנדרשים על פי דין.

12.קטינים

על מנת להשתמש באפליקציה, עליך להיות מעל גיל שמונה עשרה (18). אנו שומרים על זכותנו לבקש הוכחת גיל בכל שלב, באופן שנוכל לוודא שקטינים מתחת לגיל שמונה עשרה (18) אינם משתמשים באפליקציה.

 • על מנת להשתמש בשירותים שלנו עליך להיות מעל גיל שמונה עשרה (18). 
 • במקרה בהם יובא לידיעתנו כי קטין מתחת לגיל שמונה עשרה (18) משתמש באפליקציה, אנו נחסום משתמש זה, ונעשה כל מאמץ על מנת למחוק מיידית כל מידע אישי שנאסף לגביו. 
 • לפניות בעניין זה, אנא שלח אימייל לכתובת: info@player.co.il  
 • אנו שומרים על זכותנו לבקש ממך הוכחת גיל בכל שלב, על מנת למנוע איסוף מידע אישי אודות קטינים מתחת לגיל שמונה עשרה (18). 

13.עוגיות וטכנולוגיות מעקב 

בעת השימוש באפליקציה ו/או באתר, אנו או צדדים שלישיים עשויים להשתמש בטכנולוגיה אשר מקובלת בתעשייה ומוכרת כ"עוגיות" (cookies) ו/או טכנולוגיות מעקב אחרות המאחסנות מידע מסוים על המחשב או המכשיר שבאמצעותו אתה גולש לאתר שלנו. טכנולוגיות אלו מאפשרות לנו, בין היתר, להפעיל מאפיינים מסוימים של השירותים שלנו באופן אוטומטי, לשפר את חוויית הגלישה והשימוש שלך, להציע לך פרסומות, לאסוף סטטיסטיקות אודות השימוש שלך באתר/אפליקציה שלנו, לאסוף מידע טכני והתנהגותי (אנונימי) ועוד. פלייר ו/או ספקי השירות שלנו, עשויים להשתמש גם בקבצי עוגיות זמניים (אשר יפוגו ברגע שתסגור את הדפדפן) או עוגיות קבועות (אשר נשארות במערכת שלך עד למחיקתן). ניתן לנטרל את טכנולוגיות מעקב אלו.

 • בעת השימוש בשירותים, אנו או צדדים שלישיים עשויים להשתמש בטכנולוגיה אשר מקובלת בתעשייה ומוכרת כ"עוגיות" (cookies), web beacons, pixels, Flash ו/או טכנולוגיות מעקב אחרות (להלן: "טכנולוגיות מעקב"). טכנולוגיות מעקב אלה נשמרות על גבי מכשירך ומאפשרות לנו להפעיל מאפיינים מסוימים באופן אוטומטי (למשל, הפעלה אוטומטית של תהליך ההתחברות), וכן להקל ולפשט את חוויית המשתמש שלך.
 • באפשרותך לנטרל את טכנולוגיות המעקב באמצעות דפדפן האינטרנט שלך. עם זאת, שים לב כי אם תמחק את טכנולוגיות המעקב או לא תאפשר את אחסונן ו/או אם תשנה את מאפייני ה-Flash, החוויה המקוונת שלך בעת השימוש באפליקציה שלנו תהיה מוגבלת
 • על פי רוב, טכנולוגיות מעקב של צדדים שלישיים שומרות מידע לא אישי, כגון דפי האינטרנט בהם ביקרת, משך החיפוש שלך וכיוצא בזאת. תוכל לרוב למצוא הוראות במדיניות הפרטיות או בתנאי השימוש של צדדים שלישיים בכדי לבצע פעולות בנוגע לאפשרויות המעקב שלהם.
 • לקבלת הוראות מפורטות בנוגע לחסימת קבצי עוגיות, אנא עיין בסעיף 'עזרה' של הדפדפן בו אתה משתמש, או בקר בכתובת http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies. 
 • בקישורים הבאים תוכל למצוא הנחיות בנוגע לחסימת קבצי עוגיות בדפדפני אינטרנט נפוצים:
  Chrome
  Internet Explorer and Microsoft Edge
  Mozilla Firefox
  Safari
  לידיעתך, אנו משתמשים ב- Google Analytics כספקית שירות המבצעת עבורנו ניתוחים של פעילויות המשתמשים באתר, לרבות באמצעות שימוש בקבצי עוגיות. Google מספקת תוסף לדפדפן המאפשר למשתמשים לבטל את המעקב על ידי Google Analytics בכלל האתרים בהם המשתמש גולש, ואשר ניתן להורדה כאן: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

14. דיוור ישיר, דבר פרסומת ושליחת הודעות 

הנך מסכים בזאת לכך שנשתמש בפרטי הקשר שסיפקת לנו (כולל, בין היתר, כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון) בכדי לספק לך מסרים שונים לרבות מסרים פרסומיים הקשורים למוצרים ולשירותים הנוכחיים ו/או העתידיים שלנו, באמצעות דואר, טלפון, דואר אלקטרוני, SMS, מדיה חברתית, הודעות פוש או בכל אופן מקוון אחר.

 • הנך מסכים לכך שנשתמש בפרטים שלך אשר נמסרו לנו מרצונך, כדי שניידע אותך אודות שירותי החברה, מידע שיווקי ו/או פרסומי (לרבות מסרים פרסומיים לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב–1982), הטבות ואודות שירותים של צדדים שלישיים שהינם שותפים עסקיים של החברה, אשר יועברו אלייך באמצעות דואר, טלפון, דואר אלקטרוני, SMS, מדיה חברתית, הודעות פוש או בכל אופן מקוון אחר. 
 • באפשרותך לחזור בך מהסכמתך באמצעות משלוח הודעה לכתובת info@player.co.il  , ולחילופין למלא אחר ההוראות להסרה מרשימת הדיוור, אשר מופיעות בהודעות הנשלחות אליך. הינך מאשר כי פלייר הודיעה לך כי הנך יכול לסרב לקבל דברי פרסומת כאמור.
 • אתה יכול לבטל את האפשרות לקבל הודעות פוש מאיתנו באמצעות שינוי הגדרות הדפדפן שלך או באמצעות שינוי ההגדרות במערכת ההפעלה של המכשיר ממנו אתה משתמש בשירותינו.

15.העברת מידע אישי אל מחוץ לישראל

באמצעות השימוש בשירותי פלייר, מידע אישי אודותיך עשוי להיות מעובד או מועבר למדינות אחרות, והנך מסכים בזאת לכך שמידע אישי אודותיך יועבר או יעובד בדרך זו. ככלל, אנו עושים מאמצים כדי שהמידע האישי שלך יאוחסן רק בישראל, באיחוד האירופי או בארה"ב אך בכל אופן, בכל העברת מידע אישי מחוץ לישראל, אנו נוקטים באמצעי ההגנה הקבועים בדין הישראלי לעניין העברת מידע מחוץ לגבולות המדינה, וזאת על מנת להבטיח כי המידע שלך נשמר מאובטח בכל עת.

 • פלייר רשאית להעביר מישראל מידע שנאסף אודותיך, לרבות מידע אישי, לגופים קשורים או לספקי שירות צד שלישי (כמפורט במסמך זה) אשר עשויים להיות מצויים במדינות אחרות בעולם. לתשומת לבך, פלייר רשאית להעביר מידע אישי גם למדינה ולסמכות שיפוט שמחילה חוקי הגנת מידע המספקים הגנה פחותה מזו הקבועה בדין בישראל, והינך מסכים להעברת מידע זה. למשל, המידע האישי שלך שנאסף כחלק משירותינו נשמר בשרתי Amazon Web Services, אשר אינם מצויים במדינת ישראל.
 • ככלל, אנו עושים מאמצים כדי שהמידע האישי שלך יאוחסן רק בישראל, באיחוד האירופי או בארה"ב, אך בכל אופן, בכל העברת מידע אישי מחוץ לישראל, אנו נוקטים באמצעי ההגנה הקבועים בדין הישראלי לעניין העברת מידע מחוץ לגבולות המדינה, וזאת על מנת להבטיח כי המידע שלך נשמר מאובטח בכל עת.

16.פרסומות 

באפליקציה עשויות להיות מוצגות פרסומות של צדדים שלישיים.  על ידי לחיצה על הפרסומות או המודעה תועבר לאתר האינטרנט של המפרסם. פלייר לא תהיה אחראית לכל נזק או הפסד שייגרם לך בקשר עם פרסומות אלה.

האפליקציה עשויה להציג בפניך פרסומות של צדדים שלישיים.
שים לב שאם תלחץ על פרסומות אלה, המפרסמים עשויים להשתמש באחסון מקומי כולל, ללא הגבלה, עוגיות (cookies) וטכנולוגיות מעקב-אינטרנט אחרות, לאסוף נתונים על ביצועי הפרסומת, האינטראקציה שלך עם מודעות כאלה, ואת תחומי העניין שלך (שעשויים לכלול, מידע שאינו אישי ו/או מידע אישי (כגון, מידע התקן רשת, מזהה ייחודי, מין, גיל ומיקום)), על מנת להעניק לך שירות פרסומות, ולשם האינטרסים העסקיים הלגיטימיים של מפרסמים אלו. אנו ממליצים לך לבדוק את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של כל מפרסם שעמו אתה עורך אינטראקציה לפני שתעשה זאת. מדיניות הפרטיות שלהם, לא שלנו, תחול על כל האינטראקציות הללו.
כל המידע הכלול בפרסומות ומודעות אלו הנו של המפרסמים והחברה אינה נושאת באחריות בגין אלו, בין אם לחברה יש שליטה על פרסומות או מודעות אלו ובין אם לאו, והן ניתנות ."AS IS" בכל מקרה, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק או הפסד שייגרם לך כתוצאה או בקשר עם פרסומות או מודעות כאלה.

17. שינויים במדיניות הפרטיות

אנו שומרים על הזכות לשנות מדיניות פרטיות זו בכל זמן, ומבקשים כי תשוב ותבקר בדף זה לעיתים קרובות ככל הניתן. אנו נודיע לכלל המשתמשים בשירותי פלייר על כל שינוי מהותי בתנאי מדיניות פרטיות זו בדף הבית של אתר האינטרנט שלנו ו/או נשלח הודעת דואר אלקטרוני בנוגע לשינויים כאמור.

 • אנו שומרים על הזכות לשנות מדיניות פרטיות זו בכל זמן, ומבקשים כי תשוב ותבקר בדף זה לעיתים קרובות ככל הניתן. 
 • אנו נודיע לכלל המשתמשים באפליקציה על כל שינוי מהותי בתנאי מדיניות פרטיות זו בדף הבית של אתר האינטרנט שלנו ו/או נשלח לך (לפי הפרטים שמסרת לנו) הודעת דואר אלקטרוני בנוגע לשינויים כאמור.
 • שינויים מהותיים במדיניות הפרטיות ייכנסו לתוקף שבעה (7) ימים לאחר שהודעה נמסרה באתר שלנו או נשלחה בדואר אלקטרוני ככל שהדבר רלוונטי, לפי המוקדם. כל שאר השינויים במדיניות הפרטיות ייכנסו לתוקף בתאריך העדכון האחרון של מדיניות פרטיות זו, והמשך השימוש בשירותינו לאחר תאריך העדכון האחרון יהווה הסכמתך לכך שהשינויים יחייבו אותך. במידה שמדיניות הפרטיות תתוקן בכדי להיענות לכל דרישה חוקית, התיקונים עשויים להיכנס לתוקף באופן מיידי, או כפי שנדרש על פי הדין, וללא כל הודעה מוקדמת.