חוקי המשחק

לכל שחקן יש 7 כדורים, המלאים (1-7) או החצאים (9-15). מטרת המשחק היא להכניס את כל הכדורים מהקבוצה שלך – מלאים או חצאים – ולאחר מכן להכניס את הכדור השחור באופן חוקי. הראשון שמכניס את הכדור השחור מנצח.

חוקי המשחק:
תחילת המשחק:
השחקן הראשון פותח את המשחק, אם נכנס כדור – מלאים או חצאים – השחקן שהכניס אותו מקבל את הקבוצה המתאימה.
אם נכנסו כדורים משני הסוגים, השולחן עדיין "פתוח" והשחקן יכול לפגוע בכל הכדורים. אם אף כדור לא נכנס השולחן נשאר "פתוח" והתור עובר לשחקן השני.
כל עוד השחקן ממשיך להכניס כדורים הוא ממשיך את תורו אם הוא מפספס התור עובר.
אם השחקן הכניס את כל הכדורים מהקבוצה שלו, הוא יכול להכניס את הכדור השחור ולנצח.
הכרזה:
כדי להכריז על כיס צרך ללחוץ על הכיס אליו אתה רוצה להכניס את הכדור.
בחלק משולחנות המשחק ברמות הבינוניות(טוקיו, ירושלים) צריך להכריז לפני הכנסת הכדור השחור, ברמות הגבוהות(דנבר) צריך להכריז לפני הכנסת כל כדור.
עבירות:
העבירות הבאות מזכות את היריב ב"כדור חופשי" :

  • הכנסת כדור לבן לכיס במכת הפתיחה – כדור חופשי ליריב מאחורי הקו.
  • הכנסת כדור לבן לכיס.
  • הכדור הלבן פוגע בכדור של היריב לראשונה
  • הכדור הלבן לא פוגע באף כדור.
  • אף כדור לא פגע באחת מהדפנות לאחר שהכדור הלבן פגע בכדור מטרה.


במקרים הבאים היריב מנצח באופן אוטומטי:

  • הכנסת הכדור השחור לפני הכנסת כל הכדורים שלך(מלאים או חצאים).
  • הכנסת הכדור השחור והלבן באותו תור.
  • הכנסת הכדור השחור וביצוע עבירה כלשהי באותו תור (למשל פגיעה בכדור של היריב לפני כן)

עבירות טכניות:
לכל תור זמן מוגבל, אם לא שיחקת עד סיום זמן התור – כדור חופשי ליריב.
בזמן משחק ניתן להשאיר את האפליקציה פתוחה ברקע פעמיים, פעם שלישית – הפסד טכני.

משחק 9 כדורים:
כולל רק את הכדורים שמספרם 1-9, ומטרתו היא להטביע את כדור מספר 9.
בכל תור מותר לפגוע עם הכדור הלבן רק בכדור עם המספר הנמוך ביותר בלוח.
ניתן להטביע כדור מס' 9 בשתי דרכים:
1.פגיעה ישירה כאשר שאר הכדורים בלוח כבר הוטבעו
2.פגיעה עקיפה באמצעות פגיעה ראשונית בכדור שמספרו הוא הנמוך ביותר על השולחן לאחר מכן אותו כדור, הכדור הלבן, או כדור כלשהו שזז בעקבות הפגיעה יכול לפגוע בכדור מספר תשע ולהטביעו ולהביא לניצחון במשחק.
עבירות:
הכנסת כדור לבן לכיס או הוצאתו מהשולחן – כדור חופשי ליריב. 
פגיעה בכדור מטרה שאינו בעל המס’ הנמוך ביותר בשולחן – כדור חופשי ליריב.  
אי נגיעה באחת מהדפנות לאחר שהכדור הלבן פגע בכדור מטרה – כדור חופשי ליריב.